0

Planlama Sistemi

01

İstekler ve ihtiyaçlara yönelik, Ön Görüşme.

Sektör ve İhtiyaçlara Göre, Genel Analiz.

02

03

Dinamik Yazılıma Uygun, Tasarım Seçimi.

Karar kılınan tasarım ve yazılımın Onayı.

04

05

Yazılımın Kodlaması ve Tasarımın Hazırlanması.

Tasarım ve Yazılımın Teslimi. Web Sitesinin İnternette Yayınlanması.

06